بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۶

مدیریت بحران و ضرورت سازماندهی و هماهنگی تیم های امداد و نجات در شهر و بخش

کشور ما همواره شاهد تغییرات زمین شناسی، تکتونیکی، جوی و زیست محیطی بوده و بروز بحران های ناشی از آنها، مانعی بر روند رو به رشد فعالیت های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و… محسوب می گردند و به خاطر شرایط خاص آب و هوایی، زمین شناسی، تکنوتیکی و موقعیت جغرافیایی، از …

ادامه نوشته »